آذر مهر پارس

ارزش های کلامی AMP

از آنجا که ما طیف گسترده‌ای از مخاطبان از ارگان‌های دولتی و خصوصی گرفته تا زنان و مردان با سنین و موقعیت اجتماعی مختلف و حتی کودکان داریم، برای حفظ یکپارچگی صدای برند لازم است انتخاب واژگان در تمام رسانه‌ها در نهایت احترام و همچنین صادقانه و قابل اعتماد باشد. 
 
  • کلام دوستانه
  • کلام صادقانه
  • کلام همدلانه
  • کلام محترمانه
  • کلام متعهدانه

فلسفه لوگو