آذر مهر پارس

استخدام در موسسه فرهنگی ورزشی آذر مهر پارس

در صورت تمایل به همکاری با موسسه ورزشی آذر مهر پارس (در شهر تهران)، در زمینه های ذیل رزومه خود را به آدرس Azarmehrpars.co@gmail.com  ایمیل نمایید.

مدیریت ورزشی

مربی شنا

مربی آبدرمانی

مربی ورزش در آب

مربی بدنسازی

منجی غریق

امور اداری

زمینه های ورزشی نو و مدرن

پیمایش به بالا