آذر مهر پارس

فلسفه وجودی و ماموریت AMP

  • ارائه بهترین حق انتخاب، تنوع خدمات با متناسب‌ترین قیمت ممکن و حداکثر کیفیت
  • جذب و حفظ مشتری با ارائه خدمات فوق‌العاده ارزشمند و رضایتمندی بالاتر از حد انتظار
  • تحقق اشتیاق کلیه اعضاء به مورد استقبال، احترام، و تکریم قرار دادن مشتری
  • تسریع فرآیندها بواسطه به خدمت گرفتن افراد متخصص و حرفه‌ای
  • خلق فرصت اقتصادی برای تمام ذینفعان

چشم انداز و آینده آرمانی AMP

ارزش های AMP