انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران ورزشی استان تهران در سلسله جلسات توسعه امور باشگاه‌ها و همکاری با فدراسیون‌های ورزشی  میهمان فدراسیون بولینگ و بیلیارد بود. در همین راستا نشست روز سه شنبه(۸ تیر ماه سال جاری) به میزبانی هاشم اسکندری رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد برگزار شد. در ابتدای نشست انجمن صنفی گزارش عملکرد خود در ماه‌های …

همکاری مشترک فدراسیون بولینگ و بیلیارد با انجمن صنفی باشگاهداران ادامه مطلب »