نشست مشترک هیئت رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه داران ورزشی استان تهران با رئیس فدراسیون والیبال روز دوشنبه (۲۴ خرداد ماه سال جاری) نشست مشترک انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه داران ورزشی استان تهران با محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد. رییس فدراسیون والیبال عنوان کردند: حمایت از باشگاه داران موجب تقویت زیرساخت‌های ورزشی می‌شود که در نهایت سود آن به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی کشور است. موضوع این …

نشست مشترک هیئت رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه داران ورزشی استان تهران با رئیس فدراسیون والیبال ادامه مطلب »